Friday, April 22, 2011

Hästhovsört (Tussilago farfara) Coltsfoot


No comments: