Friday, April 22, 2011

Mörk jordhumla (Bombus terrestris) Buff-tailed bumblebee


De gulaktiga "plupparna" eller "kulorna" på humlan är kvalster, Parasitellus (talparum?). Kvalstren skadar inte humlan, men de kan bli så många att den inte orkar flyga. Humlan riskerar att svälta ihjäl när den inte kan samla mat längre. Hittar man en "prickig" och svag humla och känner för att hjälpa till så kan man doppa den i vatten. Lura upp humlan på en pinne och doppa den snabbt. Kvalsten ska då hoppa utav medan humlan håller fast i pinnen. Hitta ett tort och skyddat ställe där humlan kan torka och återhämta sig.

The yellowish "dots" or "pearls" on the bumblebee are mites, Parasitellus (talparum?). The mites does not harm the bumblebee, but they can be so many that it can't fly. The bumblebee risks starving since it can't gather food any longer. You can dip the bumblebee in water if you find a "dotted" and weak bumblebee and feel like helping it. Trick it o hold on to a stick and dip it quickly in the water. The mites should then jump off while the bumblebee holds on to the stick. Find a dry and sheltered place where the bumblebee can dry up and recover.

No comments: