Sunday, April 17, 2011

Mammas Foton ~~ My Mother's Photos

 Förra veckan besökte mamma Hornborgasjön och Trandansen. Så mycket som 12000 tranor kan landa där dagligen. Rekordet är 18500 tranor 31 mars 2009. Det finns också webkameror som just nu visar tranorna och andra fåglar på platsen.

Last week my mother visited  Hornborgasjön and Trandansen (The Crane Dance). As much as 12000 cranes land there daily. The record is 18500 cranes 31 Mars 2009. There are also webcams that right now shows the cranes and other birds.

 "Tranedagen" infaller den 25e mars och firas i vissa lokala delar av södra Sverige. Barnen målar bilder utav tranor som de ställer mot fönstren på kvällen, i hopp om att tranan ska komma med godis till dem under natten. Tranorna bär också med sig lusare tider och vidskepelse sa att var ljuset tänt i ett hus när tranorna flög förbi så skulle huset brinna eller någon då under det följande året.

"The Crane Day" is on the 25th Mars and is celebrated in a few local places in southern Sweden.  The children paints pictures of cranes they they put in the windown in the evening, hoping that the crane will bring them candy during the night. The cranes also carries brighter times with them and according to superstition, the house will burn or someone will die during the following year, if the cranes sees light on in the house when they fly over it.

1 comment:

joo said...

I've never seen so many cranes in one place - mesmerizing view!