Saturday, June 30, 2007

Fredrika Kyrka ~~ The church in FredrikaIn the year of the lord
1797
This church was built
by 40 farmers
___
It was restored
the year
1930

Dom bygger inte på det här viset numera ...

They don't build things like this anymore ...

Stegen till kyrk klockorna. Jag gillar inte höga höjder.

The ladder to the church bells. I don't like heights.

(Klänger på väggen.) "Jo, visst minns jag historien bakon den här kyrk klockan." (Det snurrar lagomt i huvudet.)

(Clinging to the wall.) "Sure, I remember the story behind this church bell." (My head is spinning.)

Nä, jag minns ju inte hur det var med klockan. Det var något om en man som for till Sundsvall med ren och släde för att hämta den...

Nope, I don't remember how the story went. There was something about a man that went to Sundsvall with a reindeer and a sleigh to get it...


No comments: