Sunday, June 24, 2007

Sveas orkidé. Jag måste bara ta med den efter som det var så mycket blommor på den och ... jag skulle aldrig klara att hålla en vid liv. Vi fick ett par kaktusar utav Svea för ett par år sedan och dom lever, men det är inte mer med det. Hennes kaktusar är jätte stora och blommar dessutom.

Svea's orkid. I have to put it on here because there was so many flowers on it and ... I would never manage to keep one alive. We got a pair of cactus's from Svea a couple of years ago and they are alive, but there isn't much more to it. Her cactus's are huge and they are blooming too.

No comments: