Sunday, June 17, 2007

Häggspinnarmal (Yponomeuta evonymelia) Bird-cherry Ermine Moth

"Spökträd" skapat utav häggspinnarmal.

"Ghost tree" created by bird-cherry ermine.

Dom spinner in all i sitt silke även saker som står nära trädet.

They coat everything with their silk, even things standing close to the tree.En fördel är att det blir mycket fågelmat. Fåglarna gör också att antalet häggspinnarmalar minskar och utbrottet är normalt över på ett par år. Jag har sett dom i två år och jag tycker att det räcker nu.

One good thing is that there are plenty of food for the birds. The birds also makes the number of bird-cherry ermies lesser and the outbreak is normally over within a couple of years. I have been seeing them for two years now and I think it's enough now.


Och fåglarna får också något att fodra bona med.

And the birds also get something to line the nests with.

No comments: