Sunday, May 15, 2005

Viken ~~ The bay


Viken är egentligen en liten tjärn eller damm som bildats efter en bäck. Den har varit över växt men nu håller dom på att muddra och har fått fram en trevlig vatten spegel och en liten sandstrand.

The bay is actually a small tarn or pond located along a small creek. It has been overgrown but now they are dredging and there is a nice water mirror and a small sandy beach.

No comments: