Sunday, May 15, 2005

Gräs strå ~~ A grass straw


Det första gröna strået jag såg i år.

The first green straw I noticed this year.

No comments: