Tuesday, May 24, 2005

Havet ~~ The ocean


Det smakar Tomas Ledin om den här:


blå blå vindar och vatten
blå blå himlar och hav
blå blå känslor i natten....


This one tastes Tomas Ledin:

blue blue winds and waters
blue blue heavens and oceans
blue blue feelings in the night...

No comments: