Sunday, May 15, 2005

Frostig vit blomma ~~ Frost on white flower


Mormor berättade vilken blomma det är har jag för mej, men jag kan inte minnas vad det var.

My grandmother told me the name of the flower as I recall it, but I can remember what it was.

No comments: