Sunday, May 15, 2005

En kall dag ~~ A cold day


Jag promenerar mitt på dagen under vintern så att det ska finnas nog med ljus.

I take my walks at the middle of the day during the winter so that there will be enough light.

No comments: