Monday, May 16, 2005

Under bron ~~ Under the bridge


Trollet under bron är egentligen en råtta. Vi hittade bisamråttans bo, och många gångar.

The troll under the bridge is in reality a rat. We found the musk rats nest, and many tunnels.

No comments: