Sunday, May 15, 2005

Påsklilja (Narcissus pseudonarcissus) Daffodil


Jag tycker att "Påsklilja" är ett lite missvisande namn, kortet är taget i början utav Juni.

I think that "Easterlilly" is a slightly misleading name, the photo is taken in the beginning of June.

No comments: