Sunday, June 19, 2005

Brännässla (Urtica dioica) Common Nettle


Jag fann årets första genom att sätta handen på den, som tur är så syns dom bättre nu.

I found the first one of the year by putting my hand on it, luckily they show up better now.

1 comment:

humanobserver said...

pretty good