Thursday, June 09, 2005

Gul näckros (Nuphar lutea) Yellow Water-lily


Näckros blad en lätt blåsig och lätt mulen dag.

Water-lily leaf a slightly windy and slightly cloudy day.

No comments: