Saturday, June 11, 2005

Skogsstjärna (Trientalis europaea) Chickweed Wintergreen


Skogsstjärnan är också namnet på vad Engelsmännen kallar moonshine (månsken).

Skogsstjärnan (The forest star) is also the name of what the English call moonshine.

No comments: