Thursday, June 09, 2005

Sommaren börjar ~~ The summer begins


Ny harvad åker och en lada.

A newly harrowed field and a barn.

No comments: