Monday, June 13, 2005

Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare


Så länge jag inte rör på mej är jag osynlig.

As long as I don't move I'll be invisible.

No comments: