Thursday, June 09, 2005

Åkerbärs blomma (Rubus arcticus) Arctic Bramble flower


Den var helt ensam, knappast ett bra ställe att hitta bär på.

It was all alone, hardly a good place to find berries at.

No comments: