Monday, June 20, 2005

Poppelsvärmare (Laothoe populi) Poplar Hawk-moth


Jag erkänner, det är mitt finger i bakgrunden, jag petade på bladet för att se den bättre.

I admit it, it's my finger in the background, I poked at the leaf to see it better.

No comments: