Saturday, June 11, 2005

Små lätta moln ~~ Little light clouds


Rogerfeldt Pugh - Små Lätta Moln

Små lätta moln ser jag på din himmel,
din himmel som är blå.
Här är du nu min sommar med
små lätta moln.
Min kärlek har du sommar,
din himmel så blå.

Rogerfeldt Pugh - Små Lätta Moln (Little Light Clouds)

Little light clouds I see on your sky,
your sky that is blue.
Here you are my summer with
little light clouds.
My love you have summer,
your sky so blue.

No comments: